Tuyển Thợ Xây, Tuyển Thợ Mộc

Tuyển Thợ Mộc Làm Bàn Ghế

Nội Thất Ngọc Mỹ - Làm việc: 41/26 Tam Bình, Thủ Đức- Liên hệ: 0903022906 - A.Tý